ข่าวสารตามมาตรา(7) (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 440 รายการ 44 หน้าFirst«Previous5Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  41   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน (ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 08/03/2555   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  42   ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 20/02/2555   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  43   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 30/01/2555   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  44   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกยกระดับและศักยภาพแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม ๒๕๕๔)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 30/01/2555   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  45   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 02/12/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  46   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 02/12/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  47   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน (ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 02/12/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  48   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครแรงงานฝีมือเข้เารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างรามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 22/10/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  49   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี ๒๕๕๕   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 20/10/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  50   ประกาศศูนย์พัมนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ )   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 20/10/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
มีทั้งหมด 440 รายการ 44 หน้าFirst«Previous5Next»Last