ข่าวสารตามมาตรา(7) (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 440 รายการ 44 หน้าFirst«Previous4Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  31   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ ระดับภาค (ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 30/08/2556   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  32   คำสั่ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานนิเทศสอนงาน (สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 30/08/2556   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  33   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือก หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รอบที่๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 15/11/2555   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  34   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือเเรงงานจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 15/11/2555   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  35   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก ที่ ๐๑๘/๒๕๕๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานโครงการการเตรียมแรงงานพันธุ์ X (Extra skills)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 21/06/2555   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  36   คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๒๗๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)   กลุ่มกฎหมาย 28/05/2555   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  37   ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๓) ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 02/04/2555   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  38   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 08/03/2555   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  39   หนังสือ ผส. ที่ รง ๐๔๐๒/๐๓๑๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ - ปัจจุบัน   กองแผนงานและสารสนเทศ 08/03/2555   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  40   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 08/03/2555   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
มีทั้งหมด 440 รายการ 44 หน้าFirst«Previous4Next»Last