ข่าวสารตามมาตรา(7) (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 440 รายการ 44 หน้าFirst«Previous3Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  21   คำสั่ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ที่ 025/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาเช่าระบบอินเตอร์เน็ต   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 31/10/2556   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  22   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ที่ 024/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลตนเองของหน่วยฝึกตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของ สพภ.9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 31/10/2556   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  23   คำสั่ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ที่ 022/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติสถานประกอบกิจการที่ขอป้ายเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 31/10/2556   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  24   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ที่ 023/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามการประเมินผลตนเองของหน่วยฝึกตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 31/10/2556   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  25   คำสั่ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ที่ 026/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาจ้างเหมาบริการักษาความปลอดภัย   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 30/10/2556   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  26   คำสั่ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ที่ 018/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการปรับปรุงต่อเนื่องระบบประกันคุณภาพ   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 30/10/2556   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  27   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ที่ 034/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระบบควบคุมภายใน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 30/10/2556   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  28   คำสั่ง สถาบันพัมนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ที่ 032/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 30/10/2556   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  29   คำสั่ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ที่ 028/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 30/10/2556   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  30   คำสั่ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ที่ 027/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัศดุ สำหรับการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2557   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 30/10/2556   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
มีทั้งหมด 440 รายการ 44 หน้าFirst«Previous3Next»Last