ข่าวสารตามมาตรา(7) (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 440 รายการ 44 หน้าFirst«Previous2Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  11   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 06/06/2559   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  12   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 04/04/2559   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  13   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 04/03/2559   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  14   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ที่ 015/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมการดำเนินการโครงการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานตามความต้องการถสถานประกอบกิจการ   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 28/05/2557   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  15   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5ส   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 28/05/2557   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  16   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ที่ 016/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 28/05/2557   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  17   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 24/03/2557   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  18   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดสื่อการฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน (ระดับภาค)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 24/03/2557   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  19   คำสั่ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ที่ 021/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางเช่าอินเตอร์เน็ต   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 31/10/2556   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  20   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ที่ 029/2556 เรื่อง แต่งตั้งคุณะกรรมการเปิดซองสอบและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2557   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 31/10/2556   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
มีทั้งหมด 440 รายการ 44 หน้าFirst«Previous2Next»Last