ข่าวสารตามมาตรา(7) (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 440 รายการ 44 หน้าFirst«Previous10Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  91   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๓๔ (๒/๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา 14/03/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  92   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 11/03/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  93   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลำปาง เรื่อง รับสมัครเข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ /๒๕๕๔   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 15/02/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  94   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 07/02/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  95   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๔   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 07/02/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  96   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี ๒๕๕๔   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 07/02/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  97   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม (ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 17/12/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  98   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครช่างฝีมือหรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านช่างเข้ารับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและทดสอบมีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 17/12/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  99   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน (ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 17/12/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  100   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 16/12/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
มีทั้งหมด 440 รายการ 44 หน้าFirst«Previous10Next»Last