ข่าวสารตามมาตรา(7) (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 61 รายการ 7 หน้า«Previous6Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  51   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 12/02/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  52   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 12/02/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  53   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา 12/02/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  54   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี 12/02/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  55   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 12/02/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  56   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 12/02/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  57   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 12/02/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  58   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 12/02/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  59   สถานที่ติดต่อกลุ่มงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝึก   กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก 27/01/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  60   สถานที่ติดต่อหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่วนภูมิภาค   สำนักงานเลขานุการกรม 08/01/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
มีทั้งหมด 61 รายการ 7 หน้า«Previous6Next»