ข่าวสารตามมาตรา(7) (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 61 รายการ 7 หน้า«Previous5Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  41   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 26/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  42   เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร (ส่วนกลาง)   กองบริหารการคลัง 12/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  43   เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร (ส่วนภูมิภาค)   กองบริหารการคลัง 12/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  44   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 11/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  45   สถานที่ติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 10/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  46   สถานที่ติดต่อห้องสมุด   กองแผนงานและสารสนเทศ 24/02/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  47   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 24/02/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  48   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 12/02/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  49   สถานที่ติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 12/02/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  50   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 12/02/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
มีทั้งหมด 61 รายการ 7 หน้า«Previous5Next»