ข่าวสารตามมาตรา(7) (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 61 รายการ 7 หน้า«Previous4Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  31   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 26/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  32   สถานที่ติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 26/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  33   สถานที่ติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 26/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  34   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 26/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  35   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 26/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  36   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร 26/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  37   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 26/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  38   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 26/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  39   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 26/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  40   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด 26/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
มีทั้งหมด 61 รายการ 7 หน้า«Previous4Next»