ข่าวสารตามมาตรา(7) (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 61 รายการ 7 หน้า«Previous3Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  21   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 27/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  22   สถานที่ติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 8 นครสวรรค์   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 27/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  23   สถานที่ติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 7 อุบลราชธานี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 27/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  24   สถานที่ติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 12 สงขลา   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 27/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  25   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 27/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  26   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 27/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  27   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 27/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  28   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 27/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  29   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 27/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  30   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม 27/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
มีทั้งหมด 61 รายการ 7 หน้า«Previous3Next»