ข่าวสารตามมาตรา(7) (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 61 รายการ 7 หน้า«Previous2Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  11   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 10/05/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  12   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ 10/05/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  13   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร 10/05/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  14   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี 07/05/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  15   สถานที่ติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 07/05/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  16   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 07/05/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  17   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 07/05/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  18   แผนที่ตั้ง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 04/02/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  19   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 06/10/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  20   สถานที่ติดต่อวิทยาลัยการแรงงาน   กลุ่มงานอุตสาหกรรมบริการ 30/04/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
มีทั้งหมด 61 รายการ 7 หน้า«Previous2Next»