ข่าวสารตามมาตรา(7) (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 55 รายการ 6 หน้า«Previous1Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  1   แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 19/08/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  2   คู่มือการให้บริการทางโทรศัพท์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 03/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  3   ข้อมูลแนะนำสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 03/12/2558   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  4   สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 25/08/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  5   แผนที่ตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดักาญจนบุรี   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี 11/06/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  6   สถานที่ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 11/05/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  7   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 11/05/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  8   สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 11/05/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  9   สถานที่ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   กองแผนงานและสารสนเทศ 11/05/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  10   สถานที่ติดต่อกองแผนงานและสารสนเทศ   กองแผนงานและสารสนเทศ 11/05/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
มีทั้งหมด 55 รายการ 6 หน้า«Previous1Next»