ข่าวสารตามมาตรา(7) (2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 14 รายการ 2 หน้า«Previous2Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  11   อำนาจหน้าที่สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 27/01/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
  12   อำนาจหน้าที่กองแผนงานและสารสนเทศ   กองแผนงานและสารสนเทศ 16/01/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
  13   อำนาจหน้าที่สำนักเลขานุการกรม   สำนักงานเลขานุการกรม 16/01/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
  14   อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (22 เม.ย.51)   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 22/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 14 รายการ 2 หน้า«Previous2Next»