ข่าวสารตามมาตรา(7) (2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 14 รายการ 2 หน้า«Previous1Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  1   ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 04/01/2561   ข่าวสารตามมาตรา7 (2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
  2   ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 17/04/2555   ข่าวสารตามมาตรา7 (2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
  3   สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 25/08/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
  4   อำนาจหน้าที่ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี 11/06/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
  5   อำนาจหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   กองแผนงานและสารสนเทศ 11/05/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
  6   อำนาจหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 07/05/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
  7   อำนาจหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 07/05/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
  8   อำนาจหน้าที่ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 07/05/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
  9   อำนาจหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 07/05/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
  10   อำนาจหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 06/05/2553   ข่าวสารตามมาตรา7 (2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 14 รายการ 2 หน้า«Previous1Next»