ข่าวสารตามมาตรา(7) (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 3,785 รายการ 379 หน้าFirst«Previous9Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  81   ราคากลางจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานในสำนักงานเลขานุการกรม   กองบริหารการคลัง 28/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  82   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 28/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  83   ประกาศจัดจ้างปรับปรุงโรงอาหารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก 28/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  84   ประกาศรายชื่อและการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 27/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  85   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลกฎหมายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 27/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  86   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลกฎหมายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 27/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  87   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก   กองบริหารการคลัง 27/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  88   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 27/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  89   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 27/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  90   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 27/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 3,785 รายการ 379 หน้าFirst«Previous9Next»Last