ข่าวสารตามมาตรา(7) (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 3,785 รายการ 379 หน้าFirst«Previous8Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  71   สนพ.เพชรบูรณ์ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 29/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  72   สนพ.เพชรบูรณ์ สร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 29/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  73   ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงงานบันทึกข้อมูล   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 29/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  74   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 28/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  75   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 28/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  76   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองสื่อสารองค์กร   กองบริหารการคลัง 28/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  77   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองสื่อสารองค์กร   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 28/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  78   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองขาวหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 28/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  79   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองขาวหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 28/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  80   ราคากลางจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานในสำนักงานเลขานุการกรม   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 28/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 3,785 รายการ 379 หน้าFirst«Previous8Next»Last