ข่าวสารตามมาตรา(7) (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 3,785 รายการ 379 หน้าFirst«Previous7Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  61   ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SMEs 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี 30/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  62   จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตข่าว/สกู๊ป เกี่ยวกับการดำเนินการฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาเจาะจง   กองบริหารการคลัง 29/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  63   จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตข่าว/สกู๊ป เกี่ยวกับการดำเนินการฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 29/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  64   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่สกู๊ป เกี่ยวกับการดำเนินการฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 29/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  65   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่สกู๊ป เกี่ยวกับการดำเนินการฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 29/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  66   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยจัดทำป้ายไวนิลโครงการคลินิกช่าง "กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 29/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  67   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยจัดทำป้ายไวนิลโครงการคลินิกช่าง "กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 29/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  68   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3กบ 1376 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 29/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  69   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3กบ 1376 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 29/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  70   ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี 29/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 3,785 รายการ 379 หน้าFirst«Previous7Next»Last