ข่าวสารตามมาตรา(7) (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 3,417 รายการ 342 หน้าFirst«Previous6Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  51   ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   กองบริหารการคลัง 04/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  52   ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 04/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  53   ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกฝึกอาชีพ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 04/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  54   ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน ประจำปีงบประมาณ 2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 04/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  55   เผยแพร่งบทดลอง เดือน กันยายน 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 04/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  56   รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม สาขาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยวิธีลีน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 04/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  57   รับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 5/2561   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 03/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  58   งบเดือน ก.ย60   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี 03/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  59   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา 03/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  60   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 03/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 3,417 รายการ 342 หน้าFirst«Previous6Next»Last