ข่าวสารตามมาตรา(7) (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 3,785 รายการ 379 หน้าFirst«Previous6Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  51   รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 04/12/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  52   ราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานในกองสื่อสารองค์กร   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 01/12/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  53   ราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานในกองสื่อสารองค์กร   กองบริหารการคลัง 01/12/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  54   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปและตรวจสอบคุณภาพอาหาร   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 01/12/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  55   ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 01/12/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  56   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือพิมพ์วิเคราะห์ข่าวรายสัปดาห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 30/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  57   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือพิมพ์วิเคราะห์ข่าวรายสัปดาห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 30/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  58   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน   กองบริหารการคลัง 30/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  59   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 30/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  60   ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 30/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 3,785 รายการ 379 หน้าFirst«Previous6Next»Last