ข่าวสารตามมาตรา(7) (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 3,417 รายการ 342 หน้าFirst«Previous5Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  41   ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ประจำปีงบปะระมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 05/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  42   เผยแพร่งบทดลองเดือน ก.ย.2560ตามเกณฑ์ประเมินด้านบัญชี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 05/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  43   ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 05/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  44   ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 05/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  45   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 05/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  46   รับสมัครนิติกร   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี 05/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  47   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กองบริหารการคลัง 05/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  48   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 05/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  49   ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 05/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  50   ประกาศ ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบปะระมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   กองบริหารการคลัง 05/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 3,417 รายการ 342 หน้าFirst«Previous5Next»Last