ข่าวสารตามมาตรา(7) (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 3,417 รายการ 342 หน้าFirst«Previous4Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  31   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 09/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  32   เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 09/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  33   ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1/2561   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 06/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  34   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 06/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  35   การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2561   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 06/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  36   ประกาศรายชื่อผู้มีสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 06/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  37   รับสมัครฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2561   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 06/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  38   ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 06/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  39   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9 - 18 ตุลาคม 2560   กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 06/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  40   ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ประจำปีงบปะระมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   กองบริหารการคลัง 05/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 3,417 รายการ 342 หน้าFirst«Previous4Next»Last