ข่าวสารตามมาตรา(7) (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 3,785 รายการ 379 หน้าFirst«Previous342Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  3411   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงฯ สมเด็จพระราชินิฯ และสมเด็จพระเทพฯ   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 19/03/2558   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  3412   ประกาศ หนังสือกพร. ที่ รง 0415/ว 03258 ลว 17 มี.ค. 58 เรื่อง องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 19/03/2558   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  3413   หลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 18/03/2558   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  3414   สพภ.๑๒ สงขลา ผลิตช่างป้อนสถานประกอบกิจการ   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 18/03/2558   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  3415   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๒ สงขลา ขอเชิญเยาวชน อายุ ๑๕-๒๐ ปี เข้าร่วมการแข่งขัน "ฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ครั้งที่ ๒๖ ระดับภาค   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 18/03/2558   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  3416   หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ รง 0415/ว 0874 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 ขอแจ้งสำเนาบัญชีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 358/2558 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 18/03/2558   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  3417   คำสั่ง หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ รง 0415/ว 0895 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 18/03/2558   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  3418   คำสั่ง หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ รง 0415/ว 0941 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 18/03/2558   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  3419   คำสั่ง หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ รง 0415/ว 0998 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 ขอแจ้งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 81/2558 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 18/03/2558   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  3420   สพภ8นครสวรรค์ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ จัดโดรงบำบัดทุกข์ประชาชน อ.ตาคลี 17มีค58   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 17/03/2558   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 3,785 รายการ 379 หน้าFirst«Previous342Next»Last