ข่าวสารตามมาตรา(7) (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 3,417 รายการ 342 หน้าFirst«Previous342Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  3411   โครงสร้างกลุ่มงานกฎหมาย   กลุ่มกฎหมาย 16/01/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  3412   โครงสร้างกองคลัง   กองบริหารการคลัง 16/01/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  3413   สรุปยอดรวมการจัดซื้อ จัดจ้าง ศูนย์พํฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ (ระหว่างเดือน ต.ค.๒๕๕๐- สิงหาคม ๒๕๕๑)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 12/11/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  3414   โครงสร้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (22 เม.ย. 51)   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 22/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  3415   ประวัติกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 22/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  3416   วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 22/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  3417   กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2545   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 22/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 3,417 รายการ 342 หน้าFirst«Previous342Next»Last