ข่าวสารตามมาตรา(7) (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 3,785 รายการ 379 หน้าFirst«Previous3Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  21   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 12/12/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  22   เผยแพร่งบทดลองต่อสาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 12/12/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  23   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 12/12/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  24   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SMEs 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 12/12/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  25   งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ 12/12/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  26   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 12/12/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  27   ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พ.ย.60   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 08/12/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  28   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SMEs ๔.๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 08/12/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  29   ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 08/12/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  30   สรุปงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 08/12/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 3,785 รายการ 379 หน้าFirst«Previous3Next»Last