ข่าวสารตามมาตรา(7) (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 3,417 รายการ 342 หน้าFirst«Previous2Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  11   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานในสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 12/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  12   ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 12/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  13   ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสนามสวนหย่อมและต้นไม้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 12/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  14   ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 12/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  15   ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 12/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  16   ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   กองบริหารการคลัง 11/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  17   ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 11/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  18   ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ และจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา สนามหญ้า สวยหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 11/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  19   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 11/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  20   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 11/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 3,417 รายการ 342 หน้าFirst«Previous2Next»Last