ข่าวสารตามมาตรา(7) (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 3,417 รายการ 342 หน้าFirst«Previous10Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  91   จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 27/09/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  92   จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   กองบริหารการคลัง 27/09/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  93   ประกวดราคาจ้างเหมา   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 27/09/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  94   ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาจัดจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018) โดยวิธีคัดเลือก   กองบริหารการคลัง 27/09/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  95   ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาจัดจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018) โดยวิธีคัดเลือก   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 27/09/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  96   รายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 3/2560   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 27/09/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  97   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 26/09/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  98   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 26/09/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  99   สารสนเทศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 26/09/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  100   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินกองทุน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 26/09/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 3,417 รายการ 342 หน้าFirst«Previous10Next»Last