ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 12,524 รายการ 1,253 หน้าFirst«Previous9Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  81   ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (EXTERNAL STORAGE) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   กองบริหารการคลัง 11/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  82   ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (EXTERNAL STORAGE) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 11/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  83   สพร.6 ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2564   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 11/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  84   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 11/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  85   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน   กองบริหารการคลัง 11/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  86   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 11/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  87   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์(e-Bidding)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 08/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  88   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 08/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  89   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 08/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  90   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 08/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 12,524 รายการ 1,253 หน้าFirst«Previous9Next»Last