ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 13,476 รายการ 1,348 หน้าFirst«Previous9Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  81   ใบสั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  82   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  83   งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  84   ใบสั่งจ้างเลขที่ 133/2564   กองบริหารการคลัง 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  85   ใบสั่งจ้างเลขที่ 133/2564   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  86   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  87   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  88   ใบสั่งจ้าง เลขที่ 038_2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  89   ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาเช่าสถานที่จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10   กองบริหารการคลัง 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  90   ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาเช่าสถานที่จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 13,476 รายการ 1,348 หน้าFirst«Previous9Next»Last