ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 12,524 รายการ 1,253 หน้าFirst«Previous8Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  71   ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 12/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  72   สนพ.สระแก้วประกาศเจตจำนงค์สุจริต   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 12/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  73   ใบสั่งจ้างเลขที่ 66/2564   กองบริหารการคลัง 11/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  74   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 11/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  75   ใบสั่งจ้างเลขที่ 66/2564   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 11/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  76   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 11/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  77   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 11/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  78   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รถยกไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Biding)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 11/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  79   แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 11/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  80   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นิติกร ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ ครั้งที่ 2   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 11/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 12,524 รายการ 1,253 หน้าFirst«Previous8Next»Last