ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 13,476 รายการ 1,348 หน้าFirst«Previous8Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  71   ใบสั่งจ้างเลขที่ 135/2564   กองบริหารการคลัง 07/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  72   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 07/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  73   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มความผาสุกในการปฏิบัติงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 07/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  74   ใบสั่งจ้างเลขที่ 136/2564   กองบริหารการคลัง 07/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  75   มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา 06/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  76   รายงานผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา 06/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  77   มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 06/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  78   ผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ   สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  79   ใบสั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างกลึง ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  80   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างกลึง ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 13,476 รายการ 1,348 หน้าFirst«Previous8Next»Last