ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 12,524 รายการ 1,253 หน้าFirst«Previous7Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  61   สถาบันฯ รับสมัคร ผูัที่สนใจทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1   สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 13/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  62   แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีแรก) ของสถาบันฯ   สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 13/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  63   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 13/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  64   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 12/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  65   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส1_64   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ 12/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  66   ใบสั่งซื้อ เลขที่ 028_2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 12/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  67   ใบสั่งซื้อ เลขที่ 027_2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 12/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  68   เผยงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 12/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  69   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 12/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  70   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 12/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 12,524 รายการ 1,253 หน้าFirst«Previous7Next»Last