ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 12,524 รายการ 1,253 หน้าFirst«Previous6Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  51   ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 18/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  52   ขอรับเงินค้ำประกัน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 18/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  53   เลื่อนการฝึกอบรม   สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 18/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  54   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 18/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  55   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน ธันวาคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 15/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  56   ขอเผยแพร่งบทดลองประเดือน ธันวาคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 15/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  57   รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 15/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  58   รับสมัครวิทยากรและฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ 15/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  59   ประกาศรับสมัครคัดเลือกสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 15/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  60   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 14/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 12,524 รายการ 1,253 หน้าFirst«Previous6Next»Last