ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 12,524 รายการ 1,253 หน้าFirst«Previous4Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  31   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 19/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  32   มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตมิชอบของกระทรวงแรงงาน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 19/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  33   รับสมัคร สาขา การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย หลักสูตร 30 ชั่วโมง   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 19/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  34   ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 18/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  35   ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   กองบริหารการคลัง 18/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  36   ใบสั่งจ้างเลขที่ 69/2564   กองบริหารการคลัง 18/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  37   ใบสั่งจ้างเลขที่ 69/2564   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 18/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  38   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 18/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  39   ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการขนย้ายกล่องเอกสารพร้อมชั้นเหล็ก และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 18/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  40   ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการขนย้ายกล่องเอกสารพร้อมชั้นเหล็ก และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 18/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 12,524 รายการ 1,253 หน้าFirst«Previous4Next»Last