ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 12,524 รายการ 1,253 หน้าFirst«Previous3Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  21   ประกาศรายชื่อ_HT15_หลักสูตรการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ รุ่น 2 (รูปแบบออนไลน์)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 20/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  22   กสร.ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดราชบุรี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 20/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  23   ประกาศรายชื่อ_HT17_หลักสูตรการสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ รุ่น 5 (รูปแบบออนไลน์)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 20/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  24   ประกาศรายชื่อ_HT20_หลักสูตรการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รุ่น 5 (รูปแบบออนไลน์)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 20/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  25   ประกาศรายชื่อ_HT18_หลักสูตรการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ รุ่น 3 (รูปแบบออนไลน์)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 20/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  26   ประกาศรายชื่อ_HT16_หลักสูตรการสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ รุ่น 4 (รูปแบบออนไลน์)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 20/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  27   รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาคบริการ จำนวน 2 สาขา 2 รุ่น   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 19/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  28   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม สาขาการทำใบตองประดิษฐ์   สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 19/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  29   รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ กลุ่มสาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการ จำนวน 3 สาขา 3 รุ่น   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 19/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  30   รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ กลุ่มสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 สาขา 6 รุ่น   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 19/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 12,524 รายการ 1,253 หน้าFirst«Previous3Next»Last