ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 12,524 รายการ 1,253 หน้าFirst«Previous2Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  11   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 20/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  12   ขอรับเงินประกันหอพักคืน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 20/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  13   ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรอาชีพเสริม จำนวน 1 สาขา 1 รุ่น   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 20/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  14   ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรยกระดับฝีมือ จำนวน 1 สาขา 1 รุ่น   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 20/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  15   ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เรื่องมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 20/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  16   คู่มือ ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 20/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  17   สนพ.กาฬสินธุ์ รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณณ พ.ศ.2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 20/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  18   ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 3 สาขา 3 รุ่น   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 20/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  19   ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 20/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  20   ประกาศรายชื่อ_HT19_หลักสูตรการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 4 (รูปแบบออนไลน์)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 20/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 12,524 รายการ 1,253 หน้าFirst«Previous2Next»Last