ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 13,476 รายการ 1,348 หน้าFirst«Previous16Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  151   สนพ.ลพบุรี จัดประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าทึ่ ในการเฝ้าระวัง ชี้เบาะแส เสนอแนะ เป็นพยาน เพื่อนำผู้ทุจริตมาลงโทษ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 02/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  152   หนังสือแจ้งเวียนแบบใบขอใช้รถยนต์ราชการและแบบใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี 02/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  153   รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร 02/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  154   ประกาศนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบการทุรจิต   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 01/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  155   สร้างความเข้าใจในการให้บริการทางโทรศัพย์   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 01/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  156   แจ้งแบนคำสั่งแต่งตั้งกลุ่มงานฯฝ่ายรับผิดชอบการปฏิบัติ   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 01/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  157   ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบประมาณ   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 01/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  158   แจ้งเวียนมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องทุกข์   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 01/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  159   ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมด้านทัศนคติและจิตสำนึก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 01/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  160   เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี 01/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 13,476 รายการ 1,348 หน้าFirst«Previous16Next»Last