ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 12,832 รายการ 1,284 หน้าFirst«Previous14Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  131   ใบสั่งซื้อเลขที่ 84/2564   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 11/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  132   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 11/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  133   ผลการสอบคัดเลือกเป็นวิทยากรหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 11/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  134   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์และอาคารต้อนรับ   สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 11/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  135   ใบสั่งซื้อ เลขที่ 039_2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 10/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  136   ใบสั่งซื้อ เลขที่ 037_2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 10/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  137   ใบสั่งซื้อ เลขที่ 036_2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 10/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  138   เปิดเผยงบทดลองต่อสาธารณะ เดือน ม.ค.256   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 10/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  139   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย 10/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  140   บันทึกทะเบียน การยืม กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี 10/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 12,832 รายการ 1,284 หน้าFirst«Previous14Next»Last