ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 13,476 รายการ 1,348 หน้าFirst«Previous1284Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  12831   การฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 11/11/2557   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  12832   การฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 11/11/2557   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  12833   การดำเนินงานของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ระหว่าง ม.ค.-ส.ค.57   กองวิเทศสัมพันธ์ 11/11/2557   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  12834   รวมรายชื่อหน่วยงานและตำแหน่งงานของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน-ฉบับล่าสุด ตุลาคม 2557   กองวิเทศสัมพันธ์ 11/11/2557   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  12835   สถานเอกอัครราชฑูตฟินแลนด์ ประเทศไทย จะป็นผู้ให้บริการจัดทำ VISA เพื่อเดินทางเข้าประเทศฟินแลนด์ และ เอสโทเนีย   กองวิเทศสัมพันธ์ 11/11/2557   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  12836   DDDDDDDDDDDDD   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 09/11/2557   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  12837   สพภ. 1สมุทรปราการ ยกระดับฝีมือแรงงานให้กับพนักงานซูดาน   สำนักงานเลขานุการกรม 07/11/2557   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  12838   รับสมัครฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ 07/11/2557   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  12839   ประกวดราคาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประจําปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   กองแผนงานและสารสนเทศ 05/11/2557   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  12840   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 04/11/2557   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 13,476 รายการ 1,348 หน้าFirst«Previous1284Next»Last