ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 12,832 รายการ 1,284 หน้าFirst«Previous1253Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  12521   แจ้งกำหนดการจ่ายเช็คช่วยชาติ "ฝ่าฝิกฤตเศรษฐกิจโลก" ประจำงวดที่ ๔   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 22/05/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  12522   ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒   สำนักงานเลขานุการกรม 22/05/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  12523   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรี รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ทุกสาขาช่าง   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 18/05/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  12524   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 18/05/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  12525   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ วันอาทิตย์   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 18/05/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  12526   ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะเกษียนอายุในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 14/05/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  12527   หนังสือ ที่ รง ๐๔๑๕/๐๓๓๙๖ เรื่อง แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ช่วงระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๕๑-๓๑ มี.ค. ๕๒   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 12/05/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  12528   คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๑๘๖/๒๕๕๒ เรื่อง ย้ายข้าราชการ   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 07/05/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  12529   คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๑๘๘/๒๕๕๒ เรื่อง ย้ายข้าราชการ   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 07/05/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  12530   คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๑๘๗/๒๕๕๒ เรื่อง ให้ข้าราขการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 07/05/2552   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
มีทั้งหมด 12,832 รายการ 1,284 หน้าFirst«Previous1253Next»Last