ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 12,524 รายการ 1,253 หน้าFirst«Previous1247Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  12461   มาตรฐากรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ (ฐานข้อมูล)   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  12462   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  12463   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  12464   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  12465   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  12466   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาโทรคมนาคม (ข่ายสายตอนนอก)   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  12467   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาโทรคมนาคม (ระบบสื่อสารข้อมูล)   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  12468   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  12469   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  12470   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาไฟฟ้าการวัดและการควบคุมกระบวนการ   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 12,524 รายการ 1,253 หน้าFirst«Previous1247Next»Last