ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 12,833 รายการ 1,284 หน้าFirst«Previous12Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  111   แผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบปีระมาณ 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 16/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  112   ประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี 16/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  113   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การเปิดตัวแอปพลิเคชัน DSD ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 16/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  114   ใบสั่งจ้างเลขที่ 85/2564   กองบริหารการคลัง 15/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  115   ใบสั่งจ้าง เลขที่ 86/2564   กองบริหารการคลัง 15/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  116   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แบบตั้งพื้น จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 15/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  117   ใบสั่งจ้างเลขที่ 85/2564   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 15/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  118   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำตัวอักษรตัวลอยข้อความประชาสัมพันธ์ Display โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 15/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  119   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แบบตั้งพื้น จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 15/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  120   ใบสั่งจ้าง เลขที่ 86/2564   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 15/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 12,833 รายการ 1,284 หน้าFirst«Previous12Next»Last