ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 12,832 รายการ 1,284 หน้าFirst«Previous11Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  101   ใบสั่งจ้างเลขที่ 88/2564   กองบริหารการคลัง 16/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  102   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การเปิดตัวแอปพลิเคชัน DSD ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 16/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  103   ใบสั่งจ้างเลขที่ 88/2564   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 16/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  104   ใบสั่งจ้างเลขที่ 87/2564   กองบริหารการคลัง 16/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  105   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำ VTR เปิดตัวสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล และแอปพลิเคชัน DSD จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 16/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  106   ใบสั่งจ้างเลขที่ 87/2564   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 16/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  107   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำ VTR เปิดตัวสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล และแอปพลิเคชัน DSD จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 16/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  108   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ฝึกและทดสอบมาตรฐาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 16/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  109   โครงการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 16/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  110   แผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบปีระมาณ 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 16/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 12,832 รายการ 1,284 หน้าFirst«Previous11Next»Last