ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 12,524 รายการ 1,253 หน้าFirst«Previous10Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  91   ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2564   กองบริหารการคลัง 08/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  92   ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2564   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 08/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  93   ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 08/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  94   ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 08/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  95   แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 08/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  96   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ( e-bidding )   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 08/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  97   งบทดลองรายเดือนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม 2564   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 08/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  98   งบทดลองรายเดือนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประจำเดือนธันวาคม 2563   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 08/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  99   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน   กองบริหารการคลัง 08/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  100   ใบสั่งจ้างเลขที่ 63/2564   กองบริหารการคลัง 07/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 12,524 รายการ 1,253 หน้าFirst«Previous10Next»Last