ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 13,476 รายการ 1,348 หน้าFirst«Previous10Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  91   ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาป้องกันและกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก   กองบริหารการคลัง 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  92   ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาป้องกันและกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  93   เปิดรับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำงาน 420 ชั่วโมง จำนวน 2 สาขา ได้แก่ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และ ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  94   ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และอาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รวมอะไหล่)   กองบริหารการคลัง 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  95   ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และอาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รวมอะไหล่)   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  96   แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  97   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  98   ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  99   ใบสั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  100   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 13,476 รายการ 1,348 หน้าFirst«Previous10Next»Last