ข่าวสารตามมาตรา(7)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 12,833 รายการ 1,284 หน้าFirst«Previous1Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  1   เผยแพร่งบทดลอง มีนาคม 2563   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  2   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม และขับยานพาหนะ (พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  3   ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 04/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  4   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 04/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  5   จัดอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME4.0 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 04/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  6   สนพ.ยโสธร จัดทำคู่มือการรับบริการสำหรับผู้รับบริการ ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 03/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  7   ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และแบบใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม 03/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  8   ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี 03/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  9   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 03/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  10   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   กองบริหารการคลัง 03/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มีทั้งหมด 12,833 รายการ 1,284 หน้าFirst«Previous1Next»Last